Att engagera sig inom Juridiska föreningen är ett perfekt tillfälle att lära känna nya människor, knyta kontakter inför framtiden, utvecklas och uppleva saker du aldrig skulle upplevt annars. Du kommer inte att ångra dig!

Vi tar emot intresseanmälningar året runt och de som sitter i styrelsen sitter under 1 års tid. Denna perioden sträcker sig från 1 januari-31 december och nya kandidater/styrelser väljs in under årsmötet som brukar ske i mitten av december.

De poster som finns inom Juridiska Föreningen är:

ORDFÖRANDE

Arbetar med att allt ska fungera och fördelar arbetet mellan de olika posterna i styrelsen
Medverkar även i ordförandeutskottet och ordförande sitter även i kårstyrelsen.

VICE ORDFÖRANDE

Hjälper till med att styra upp tillsammans med ordförande och hoppar in om någon inte kan gå på sitt utskott.

STUDIESOCIAL KOORDINATOR

Bevakar din studiemiljö och arbetar aktivt för att alla skall trivas på campus och att pluggmiljön är optimal. Anordnar även diverse tillställningar och fester. Medverkar även i det studiesociala utskottet.

UTBILDNINGSBEVAKARE

Bevakar utbildningen för Rättsvetenskapliga programmet och arbetar aktivt med att förbättra och påverka det som sker inom de juridiska kurserna.
Medverkar även i Utbildningsutskottet.

INFORMATIONSKOORDINATOR

Jobbar med att få ut information till studenterna genom Facebook och hemsidan. Gör även flyers, JF-kläder och sköter marknadsföringen. Medverkar även i Informationsutskottet.

NÄRINGSLIVSANSVARIG

Arbetar utåt mot arbetsmarknaden och knyter kontakter.
Jobbar även aktivt med det årliga eventet Juristens Dag.
Medverkar även i Arbetsmarknadsutskottet.

EKONOMIANSVARIG

Har hand om styrelsens ekonomi.

VALBEREDNING

Tar emot alla nomineringar till styrelsen och ser över vilka som kan vara lämpliga för en post.

LEDAMOT

Ledamöter har lika rösträtt och beslutsfattanderätt i styrelsen. De är med på styrelsemöten och hoppar in som suppleanter där det behövs.

SEXMÄSTERIET JURSEX

Sexmästeriet jobbar för att bidra till en positiv stämning på campus genom förfester, event och andra studierelaterade event på universitetet. Sexmästerigruppen har inga ramar för vad eventen får handla om utan det kan vara allt från att dela ut geléhjärtan på alla hjärtans dag, sälja våfflor under Tenta-P, till att arrangera förfester innan stora event som sker i Luleå!

Vill du veta hur du blir engagerad i JURSEX så kan du skriva till dem på facebook eller maila dem.