STADGOR
Juridiska Föreningen uppdaterade sina stadgar på årsstämman 2016. Dessa är bestående.

Stadgar Juridiska Föreningen 2016

 

PROTOKOLL

Juridiska Föreningen ska även från och med 2017 kontinuerligt lägga upp protokoll från våra styrelsemöten. De kommer även att hängas upp på vår tavla i A100-korridoren.

Vill ni ha protokoll från förgående år är ni välkomna att kontakta oss.

Vårstämma-JF-28-02-2017

PRAXIS
Vi i Juridiska Föreningen har även föreningspraxis som vid förfrågan kan utgivas.