Juridiska föreningens utbildningsbevakare arbetar hela tiden för att studenterna ska ha den bästa studietiden som är möjlig. Utbildningsbevakarens uppgift är att finnas till för studenterna och förmedla åsikter och idéer från studenterna till lärarna.

Efter varje läsperiod har utbildningsbevakaren tillsammans med sina programråd ett möte  där de snabbt diskuterar vad som har hänt under perioden, men framför allt hur programmen och kurserna är utformade.

Rättsvetarnas utbildningsbevakare heter Erik Fahlblom. Om du som student har åsikter om hur din utbildning är utformad eller har några funderingar kring någon lärare, tveka inte att kontakta din utbildningsbevakare!